MAGAZIN
Kezdőlap
Európai Unió
Világnéző
Világgazdaság
Kárpát-medence
Képekben
Generation
 
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK
Tanulmányok
Egyesület
Tanfolyam
Könyvesbolt
Keresés
 
KAPCSOLAT
Fórum
Impresszum
 
 
 


web
européer.hu

 

VILÁGNÉZŐ

Egy elfelejtett kontinens újrafelfedezése
Afrika az Egyesült Államok és Kína ütközőzónájává válhat

2005. január 24.
-Böszörményi Nagy Gergely

A már napjainkban is 1,3 milliárdos népességű és mind gazdaságilag, mind demográfiailag töretlenül növekedő Kína a jelek szerint egyértelműen meghatározott hosszabb távú érdekekkel rendelkezik. Peking ezeknek megfelelően igyekszik szerepet vállalni és véleményt alkotni a nemzetközi ügyek egyre szélesebb palettáján, ugyanakkor kialakítani a most még a háttérben zajló, ám hosszútávon meghatározó külföldi érdekeltségeit is.

A gazdasági- és népességnövekedés (melyek egymással természetesen szorosan összefüggő folyamatok) szükségszerűen megnövelik az energiapolitikai számítások jelentőségét, és az új, potenciális piacok és források felkutatását, amelyek képesek lesznek tartósan kiszolgálni a világ jelenlegi második-harmadik – valószínűsíthetően jövőbeni elsőszámú – fogyasztóját.

A kőolaj- és földgázexport jövője mindezen folyamatokban kulcsjelentőségű. Kína évről évre jelentősen növeli kőolaj-behozatalát a világból. Míg ennek aránya 1993-ban csupán 6,4% volt, a mutató 2002-re 31%-ra nőtt, 2020-ban pedig várhatóan 60% körül alakul majd. A növekvő szükségleteket azonban Peking – szándékai szerint – igyekszik közvetlen forrásból biztosítani – értsd: lokális olajvállalatok és érdekeltségek felvásárlására törekszik.

Ezen a téren az Egyesült Államoktól és számos más, Peking befolyásától távol eső tényezőtől függő Közel-keleti, eurázsiai és tengerentúli lelőhelyekkel szemben felerősödni látszik a sokáig csak „elfelejtett kontinens” néven emlegetett Afrika szerepe. Nem véletlenül: a legutóbbi tanulmányok szerint Nyugat-Afrika becsült olajkincse az elmúlt évtizedben megkétszereződött. A kitermelés pedig ennek megfelelően rohamosan nő, és az egy évtizeddel ezelőtti csekély jelentőségű exporthoz képest (például Nigéria esetében) 2010-re minden ötödik hordó innen kerül majd a világpiacra. Nem beszélve a Nyugat-afrikai olaj különösen jó minőségéről és arról a kivételesen előnyös kondícióról, miszerint ezek az országok a hagyományosan domináns olajexportőrökhöz képest sokkal kevésbé függenek a mindenkori OPEC politikától.

A fekete kontinens felértékelődéséhez egyidejűleg fűz nagy reményeket Kína és az Egyesült Államok. Nyugat-Afrika George W. Bush elnök kijelentései szerint „a legdinamikusabban fejlődő kőolaj és földgázpiac az Egyesült Államok számára”, s Washington ennek megfelelően igyekszik befolyását érvényesíteni jelenleg is. Azonban Peking sem tesz másképp: az egyes kínai-afrikai vállalati kapcsolatok ’90-es évekbeli kiépülése után 2000-ben (kínai kezdeményezésre) létrejött a China-Africa Cooperation Forum, a megfogalmazott célok szerint a jövőbeni együttműködés kereteinek megteremtéséért, a béke és a fejlődés segítéséért. A valóságban gazdasági érdekérvényesítő csatornáról beszélhetünk, s az azóta eltelt években több, mint 40 egyezmény és csaknem ugyanennyi szerződés született a fórum gyámkodása alatt, összesen mintegy 1,3 milliárd USD értékben. 2000 óta Kína Afrikához kötődő ipari kapcsolatai megkétszereződtek, és már napjainkban is az amerikai-afrikai ipari kapcsolatok szintjének felénél járnak. Más tekintetben azonban Peking máris jócskán maga mögött tudhatja Washingtont: Kína ma kőolaj és földgáz behozatalának 25%-át fedezi afrikai forrásokból, és ez az arány a legközelebbi jövőben (miniszterelnöki szándék szerint) 30%-ra nő majd. Az Egyesült Államok kőolajimportjának  azonban „mindössze” 14%-a származik afrikai országokból.

Általános tengerentúli vélekedések szerint jelenleg ugyan még nem, de hosszabb távon a fekete kontinens ezen és más régióiban jelentkező kínai terjeszkedés veszélyt jelenthet az amerikai energiapolitikai célokra. A helyzetet pedig csak bonyolítják a szudánihoz hasonló konfliktusok (Kína legfontosabb jelenlegi afrikai olaj-beszállítója Szudán) , amelyek felszíni politikai játszmákká (lásd: ENSZ Biztonsági Tanácsában zajlott vita) emelik a háttérben zajló befolyási „hidegháborút”. Nyílt lapokról egyelőre mégsem beszélhetünk a diplomáciában: az Egyesült Államok ma még „csupán” a térség államainak emberi jogi és demokratizálódási folyamataira gyakorolt, esetleges negatív hatásoktól óv Kína afrikai térnyerésének kapcsán.

 

Hirdetés

warez2

 

Hirdetés

 

Hirdetés

On
Line
EU

Copyright 2003-2004. FKKE | europeer@np.hu