MAGAZIN
Kezdőlap
Európai Unió
Világnéző
Világgazdaság
Kárpát-medence
Képekben
Generation
 
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK
Tanulmányok
Egyesület
Tanfolyam
Könyvesbolt
Keresés
 
KAPCSOLAT
Fórum
Impresszum

 

VILÁGGAZDASÁG

Az orosz gazdaság helyzete

2003. december 16.
-Gál Tamás

Oroszország ebben az évben imponáló eredményeket mutatott fel a gazdaság terén, ha csak szigorúan a számokat nézzük. Kérdés milyen folyamatok húzódnak meg a statisztikák mögött? Hol tartanak a reformok, elindultak-e egyáltalán? Az oligarchiák elleni küzdelem, hogyan befolyásolja a külföldi befektetőket? Milyen esélyei, illetve korlátai vannak az országnak a területéből adódóan?

 Az idei orosz makrogazdasági mutatók eddig kedvezően alakultak. A gazdasági növekedés 6 százalék fölött van, az előző évi 4,3 százalékkal szemben, míg az inflációt sikerült 12 százalékra szorítani és létrehozták az úgynevezett stabilizációs alapokat. A gazdasági fejlődés főleg a kedvező külső körülményeknek köszönhető - állítja az elnök egyik gazdasági tanácsadója. Andrej Illarjanov szerint a magas olajárak kedvezően befolyásolták a külkereskedelmi bevételeket. Megjegyzi, hogy az eddigi idei növekedés kétszerese az év elején jósolt 3-3, 5 százaléknak. Ha az olajárak ilyen mértékben tudják befolyásolni az exportbevételeket és ezen keresztül a GDP növekedést, akkor egy meglehetősen egyoldalú termékszerkezetre gondolhatunk, és a tények is ezt támasztják alá. Az orosz kivitel 40 százalékát teszi ki az olaj és gázexport, ehhez jön a különböző fémek 10 százalékos részesedése, majd az olajipari termékek. Ezek együttesen alkotják a kivitel 63 százalékát. Mivel a nyersanyagok világpiaci ára gyakran hektikusan ingadozik, nehéz előre kiszámolni a várható bevételeket. Következtetésképp egyaránt járhat jól és rosszul is az ország.

A Világbank 2001 és 2002-es felmérései szerint csak a nyersanyag exportáló nagyvállalatok növekedtek a gazdasággal megegyező mértékben, míg a gazdaság többi része stagnált. A kis- is középvállalatok háttérbe szorultak. A hatóságok bár igyekeznek segíteni ezeket a vállalatokat, ez majd csak hosszú távon járhat eredménnyel. Egy felmérés szerint jelenleg a kisvállalatoknak nagyobb problémát okoz az egymás közti kíméletlen verseny, mint a bürokrácia és a korrupció. Vlagyimir Putyin elnöksége idején a bürokrácia tovább terebélyesedett, bár az eredeti elképzelések szerint éppen csökkennie kellett volna.

A strukturális problémák összekapcsolódva a bizonytalan jövővel azt erdeményezik, hogy az olajüzletből származó nagyarányú nyereségek nem áramlanak át a gazdaság más, elmaradottabb ágazataiba. A 2002-es beruházások mértéke szintje sokkal alacsonyabb volt, mint az egy évvel korábbi. Közgazdászok szerint a beruházások szintjének el kellene érnie legalább az éves GDP 11 százalékát, hogy végre lehessen hajtani a strukturális reformokat. Jelenleg ez az arány 6 százalék körül van. A közvetlen külföldi tőkeberuházás, pedig a bruttó nemzeti termék 1 százaléka.  

Az oligarchák elleni harc és a külföldi befektetők

Az orosz gazdaság jelentős részét -mint láttuk - mamutvállalatok uralják. Ezek még a jelcini időszak privatizációs hullámakor keletkeztek. Hatalmas vagyonokat szereztek meg kevés pénzért a különböző érdekcsoportok. A 2000-es elnökválasztások után Putyin elnök találkozott az oligarchákkal, melynek során ígéretet tett, hogy nem vizsgálják a privatizáció körülményeit. Cserébe megígérték a vezetők, hogy nem avatkoznak a politikába, megelégszenek a gazdasági hatalommal. Vlagyimir Guszinszkij és Borisz Berezovszki visszautasították a megállapodást és saját televíziójukon és újságjaikon keresztül, élesen támadták az elnököt, amíg külföldre nem menekültek. A többiek elfogadták a feltételeket, mígnem ősszel kirobbant a Hodorkovszkij –ügy

Az ügynek már a kezdetektől fogva erős politikai felhangjai voltak. Sokan már egyenesen a demokrácia bukásáról beszéltek, pártállami eszközöket emlegettek. Putyin elnök sokáig nem szólalt meg az ügyben, ezzel is erősítve a lábra kapott pletykákat. Végül egy olyan nyilatkozatot tett, melyben felszólította törvények betartására, és felhívta a figyelmet, hogy a törvény mindenkire vonatkozik, még az olyan gazdagokra is, mint Mihail Hodorkovszkij.

A piacokat és a külföldi befektetőket persze jelentősen elbizonytalanította a Jukosz körüli huzavona. Főleg október 30-án, mikor zárolták a részvények 44 százalékát. Ezért is találkozott még aznap a nagy külföldi befeketetési bankok vezetőivel, ahol megpróbálta meggyőzni őket, hogy a letartóztatás és a gazdaság zászlóshajójára tett államosítási kísérlet ellenére, ő továbbra is a szabadpiac híve. A befektetők eleinte kétkedve fogadták ezeket a kijelentéseket. az orosz tőzsdeindex (RTS) 8 százalékot esett és minden nap hullámzó trendet mutat, ahányszor csak bankárokkal és befektetőkkel találkozik az elnök.

Kérdés, hogy az orosz gazdaság hogyan vészeli át ezeket e kétségkívül viharos időket. Egyesek az 1998-as pénzügyi válság rémképével riogatnak. „A gazdaság alapjai még mindig erősek” – mondja Paul Timmons a Moszkovai Narodnyi Bank közgazdásza. A gazdaság élvezi a hatalmas többlet bevételeket és az 1999-től tartó éves, átlagos 5 százalékos gazdasági növekedés adta előnyöket. Az elmúlt öt évben az orosz cégek részvényeinek együttes értéke a tőzsdén 649 millió USD-ról 5,4 milliárdra nőtt. Sőt mi több, az optimisták reformokat sürgetnek, különösen az adórendszer területén.

Más a helyzet azonban a közvetlen külföldi tőkeberuházást (FDI) tekintve. Innen nézve az derül ki, hogy Lengyelország sokkal vonzóbb a befektetők számára, mint Oroszország. Az 1997-es 5,3 milliárdos szintről a tavalyi évre 4 milliárdra esett vissza, és az idén sem várható növekedés ebben a tekintetben, ami nem túl bíztató a jövőre nézve.

A „vadkelet” gazdasági szerepe

Oroszország legnagyobb hátránya gazdaságilag -ami más szempontokból előnye- a nagy földrajzi kiterjedése, vagy más néven: Szibéria. Oroszország mindenkori vezetőire nagy hatással volt ez a hideg és hatalmas terület, mely felméretlen mennyiségű olajat, fát, gyémántot és ásványokat tartalmaz. Mind a cárok, mind a kommunizmus idején is előszeretettel küldték ide az embereket, főleg két okból. Egyrészt, hogy fennhatóságukat kiterjesszék Szibériára, másrészt munkatáborokat hoztak létre a nemkívánatos egyének számára. Ezt főleg Sztálin ideje alatt fejlesztették tökéletesre. Végül több millió ember került ide, a világ végére. Összehasonlításképpen Alaszkának csak egy nagyobb városa van a Sarkkör közelében (Anchorage), míg az oroszok több ilyennel is rendelkeznek. Ilyen például a 235 ezres Norilszk (fémbányászat), vagy 40 ezre fős Mirnyi (gyémánt). Ezeken a helyeken az év 10-11 hónapjában tél van és a hőmérséklet gyakran sűllyed –60 Celsius-fok közelébe.

Ezekből látszik, hogy a környezeti feltételek nem teszik éppen olcsóvá az itteni életet. A szovjet időkben az építkezési és lakhatási költségek Szibériában és az orosz Távol-Keleten 50 százalékkal voltak magasabbak, mint az európai részen. Az utazási és szállítási költségek a hatalmas távolságok miatt szintén magasak. A gazdaság fejlődéshez a belső  kereskedelem ugyanolyan fontos, mint a külső országokkal való kapcsolat. A városok nem formálnak gazdasági egységet, csak kvázi szigetként helyezkednek el, és csak gyér kapcsolatokkal rendelkeznek egymás irányába.

Ezeket a tényeket figyelembe véve Oroszország igazi piacgazdasággá alakítása talán nehezebb feladat, mint azt az illatékesek gondolták. A domináló korrupció, a gyenge bankrendszer bosszantó apróságnak tűnik azzal szemben, hogy az oroszok nagy része rossz helyen él gazdasági szempontból. Többen elköltöztek már ezekről a területekről, lassan megindul Szibéria elnéptelenedése. Jelenleg nem ösztönzik az ideköltözőket úgy, mint a Szovjetunió idején.

Ha nem érdemes ilyen feltételek között élni, mégis miért telepítettek ide városokat? Az ok valószínűleg pszichológiai. Az oroszok ugyanis úgy viszonyulnak a „vadkelethez”, mint az amerikaiak a vadnyugathoz. Az ország részének tekintik. Tehát egyik orosz vezető sem engedheti meg magának, hogy Szibéria kiürüljön. A rengeteg feltáratlan nyersanyagról nem is beszélve. Egyes feltételezések szerint a terület nagy része alatt kőolaj és földgáz található, ami jelenleg az ország exportbevételének nagy részét adja.

Összegzés

Az ország helyzete bíztató jövőt jósol, ha sikerül végrehajtani a tervezett reformokat és létrehozni egy valódi piacgazdaságot. Az alapok stabilak, az elmúlt öt évben sikerült megalapozni a gazdasági fejlődés lehetőségét. A különböző botrányok befolyásolhatják, de meg nem ingathatják az eddig elért eredményeket. A december 7-én lezajlott parlamenti választások után Putyin elnöknek kényelmes többsége lesz a Dumában. És ha a jövő évi, márciusi elnökválasztásokon újra megválasztják (amire minden esély megvan), akkor lesz rá négy éve, hogy keresztülvigye a reformokat. Az akarat elvileg eddig is megvolt, most már a feltételek is ideálisak hozzá.

 

Copyright 2003-2004. FKKE | europeer@np.hu