MAGAZIN
Kezdőlap
Európai Unió
Világnéző
Világgazdaság
Kárpát-medence
Képekben
Generation
 
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK
Tanulmányok
Egyesület
Tanfolyam
Könyvesbolt
Keresés
 
KAPCSOLAT
Fórum
Impresszum
 


web
européer.hu

 

VILÁGNÉZŐ | HÁTTÉR

Csuvas Köztársaság
ahol az egyik legnagyobb orosz politikus bölcsője ringott

2004. május 20.
-Kopp Kristóf

A Csuvas Köztársaság a tatárhoz és a baskírhoz hasonlóan a Volgai Régióban helyezkedik el az Orosz Föderáció területén, területe 18 ezer km2, lakóinak száma 2000-ben 1, 4 millió fő volt. Érdekes adat, hogy a köztársaság lakóinak közel 70 %-a csuvas nemzetiségű, ami ritka az autonóm köztársaságok között. Csuvasia fővárosa Csebokszari (458 ezer lakos), mely Kazanytól autóval csupán 2 órányira nyugatra van.

Ma Oroszországban mintegy 1, 8 millió csuvas él, jobbára köztársaságukban és a környező területeken (Mordvin- és Mari Köztársaság, Uljanovszk Oblaszty). A csuvasok török eredetű nép, de fent említett nyelvrokonaiktól eltérően ők a sok száz esztendős orosz megszállás alatt felvették a keleti kereszténységet.

A csuvasokat tartják az ősi volgai bolgárok utódainak, akik már a 9. században államot alapítottak itt. A csuvasokról, mint önálló népről először Ahmad ibn Fadlan arab utazó tudósított 922-ben. Etnológusok szerint két mai nyelvjárásuk közül az északi virial rokonítható a bolgárral, míg a déli anatri a 13. századi tatár-mongol hódítás eredményeként alakult ki. Ekkor a csuvasok muzulmán hitre tértek, de mára már csak töredékük szunnita. A 16. század óta orosz megszállás alatt élnek.

A Szovjetunió létrejöttekor tatár vezetők javasolták, hogy alakítsanak ki csuvas, tatár és baskír területekből egy egységes Volgai Török Köztársaságot, de az oroszok inkább az „oszd meg és uralkodj” elvet alkalmazva három közigazgatási egységet hoztak létre, így született a Csuvas Autonóm Körzet 1920-ban, majd a Csuvas Köztársaság 1925-ben.

A csuvasok kezdetektől fogva harcoltak a kollektivizáció ellen, a kommunista pártba is igen kevesen léptek be, mindvégig hűek voltak az ortodox valláshoz és igen konzervatív, nemzeti identitás alakult ki köztük. A pántörök mozgalmakban nem vesznek részt, mindazonáltal erős kulturális kapcsolatban vannak Bulgáriával, valamint a szomszédos autonóm köztársaságokkal.

A köztársaság felépítése hasonló Tatársztánéhoz, kétkamarás országgyűlése van, a végrehajtó hatalmat pedig a köztársasági elnök gyakorolja. A kormányban a legfontosabb pozíciók a csuvasok kezében vannak, köszönhetően az Orosz Föderációval kötött 1991-es kétoldalú egyezménynek.  

A csuvas terület iparilag igen fejlett, kiemelkedik a gépgyártás, a vaskohászat, az energiaipar, az élelmiszeripar és a vegyipar. Csuvasia nyersanyagokat, fogyasztási cikkeket exportál. A legjelentősebb gyár Csebokszariban a Promtraktor, mely mezőgazdasági gépeket, traktorokat, illetve különböző munkagépeket gyárt. Ezen kívül itt van a központja az orosz vegyipari óriásnak, a Khimpromnak is. Egyre több európai befektető keresi fel a köztársaságot.

A nehézipar mellett a mezőgazdaság is igen fejlett, Oroszország komlótermelésének 2/3 ide koncentrálódik, így két nagy sörgyár működik Csuvasiában, a Buket Chuvashii és a Yantar (borostyánt jelent). 1994-ben Csebokszariban alakult meg az Oroszországi Komlótermesztők Szövetsége, amely erőfeszítéseket tesz a termelés fokozására. Emellett szarvasmarha tenyésztéssel foglalkoznak a csuvas gazdák. A bankrendszer nem túl eseménydús. A Chuvassberbank egyeduralkodó a köztársaságban, valamint azon kívül is igen széle a hálózata, nem akad vetélytársa, talán azért, mert igen erős a bankszektor összefonódása a politikai elittel. A Chuvaskreditbank a második pénzintézet, ennek hatásköre csak a köztársaságra terjed ki.

Csuvasia Tatársztánhoz hasonlóan igen gyorsan fejlődik, a csuvasok körülbelül 80 %-a beszéli ősei nyelvét, és az oktatás az érettségiig ezen a nyelven folyik. Az első csuvas ábécét 1769-ben hozták létre, 1804-ben a kazanyi egyetemen külön szakot is indítottak e nyelv számára. A nyelvoktatás és terjesztés úttörői V. P. Visnevszkij és I. J. Jakovlev voltak. Előbbi nevéhez a csuvas helyesírási szótár megírása kapcsolódik. Jakovlev pedig megteremtette a csuvas alsó- és középiskolai oktatást. Az első gimnáziumot Szimbirszkben alapította 1868-ban. Munkájában segítségére volt a helyi oktatási felügyelő, bizonyos Ilja Uljanov, Vlagyimir Iljics Uljanov édesapja. A címben említett politikus tehát Lenin volt, az ő bölcsője ringott a csuvasok földjén.

 


 

Hirdetés

 

Hirdetés

On
Line
EU

 

Hirdetés

Copyright 2003-2004. FKKE | europeer@np.hu