MAGAZIN
Kezdőlap
Európai Unió
Világnéző
Világgazdaság
Kárpát-medence
Képekben
Generation
 
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK
Tanulmányok
Egyesület
Tanfolyam
Könyvesbolt
Keresés
 
KAPCSOLAT
Fórum
Impresszum
 


web
européer.hu

 

TANULMÁNY AJÁNLÓ

Böszörményi Nagy Gergely
[boszormenyi@fusemail.com]

Egy világ - Két világfórum

  LETÖLTÉS

 

A világszintű egyeztető és döntéshozó fórum megjelenése természetesen a glóbusz földrajzi egységesülésének eredményeképpen jöhetett létre. Szükségességét ugyanakkor maga a gazdasági és politikai integráció indokolja: a klasszikus határokon átnyúló, a korábbinál több államot, régiót és ennek következtében egyre nagyobb tömegeket érintő kérdések megjelenése.

Számos más, szándéka szerint hasonló jelentéstartalommal bíró szóösszetétel (mint pl. világkongresszus) használatát követően a világfórum kifejezés általánossá válása a nemzetközi kapcsolatok legújabb kori történetéhez köthető (1990-es évek). Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (amely maga is ezen 20. századi intézményforma egy jeles példája) megállapításai szerint a világfórum intézménye általánosságban a pluralizmuson alapszik, és (célja szerint) kiemelt figyelmet fordít a (bármely típusú) kisebbségek véleményének ismertetésére és jogaik elismertetésére. Jellege interdiszciplináris probléma-megközelítést valósít meg, melynek keretei általában különálló szekciók. Eszközei pedig konferenciák, kiadványok, képzési programok, illetve kutatási programok támogatása, finanszírozása és bemutatása. A világfórum intézménye így elsősorban egyfajta gondolat-laboratóriumként definiálható – amely méreteiből következően nem igazán alkalmas a konszenzusos döntéshozatalra, így megmarad az ajánlások és lágy szankciók szintjén. Meghatározó jellemzőinek ismeretében azonban a ”világfórum” elnevezés használata nem minden valóságos esetben tekinthető indokoltnak, s leginkább nem minden esetben értendő szó szerint.  


 

A tanulmány folytatása letölthető innen:

  LETÖLTÉS

A szerző a Kodolányi János Főiskola Nemzetközi Kapcsolatok szakos hallgatója.

 

 

Hirdetés

warez2

 

Hirdetés

 

Hirdetés

On
Line
EU

Hirdetés

Copyright 2003-2004. FKKE | europeer@np.hu