MAGAZIN
Kezdőlap
Európai Unió
Világnéző
Világgazdaság
Kárpát-medence
Képekben
Generation
 
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK
Tanulmányok
Egyesület
Tanfolyam
Könyvesbolt
Keresés
 
KAPCSOLAT
Fórum
Impresszum

 

KÁRPÁT-MEDENCE

 

A többség már az Unióban
Légiesedő határok és szigorodó ellenőrzés

2004. május 6.
Dömötör Csaba

Az, hogy 2004. május elseje – az elmúlt években tapasztaltakkal ellentétben – időben immár mögöttünk van, el nem hanyagolható következményekkel jár mind a magyar kisebbségekre nézve, mind Budapest környező országokkal fenntartott kapcsolatait illetően.

A dolgok természetéből adódóan míg a szlovákiai magyar közösség egyfajta történelmi elégtételként, de legalábbis a mindennapokat könnyebbé tévő időszak kezdeteként értékelhette a „csatlakozás szombatját” addig a Romániában élő mintegy 1,7 milliós magyar kisebbség csak remélheti: az EU keleti bástyájává váló Magyarország nem kerül távolabbra, mint amennyire eddig volt. Az Örömódába üröm vegyül, főleg ha a vízumkényszer sújtotta Kárpátaljára gondolunk.

Talán már elmúltak azok az idők, amikor a magyar politikai elit az európai integráció kiteljesedésétől várta az átkosban csupán tehertételnek számító magyar kisebbség sorsának jobbra fordultát. Lassan közhelyszerűvé válik az a nézet, amit az uniós kisebbségpolitikával kapcsolatban egyre gyakrabban hallhatunk; jelesül, hogy az nem is létezik. Furcsának tűnhet ezt leírni annak tudatában, hogy az integráció hosszú útját bejáró kelet-európai országoktól Brüsszel már egészen a kezdetektől fogva megkövetelte a következetes kisebbségpolitika kialakítását. Egy szó mint száz; Magyarországnak, amely minden bizonnyal a legnépesebbnek tekinthető európai kisebbségért érez – lélekben – felelősséget, a jövőben aktív szerepet kell vállalnia a közösségi kisebbségi politika továbbfejlesztésében – és úgy egyáltalán annak megteremtésében.

Ami a romániai magyar közösséget illeti, a vezető politikusok egyhangúlag gratuláltak az anyaország teljes jogú EU-tagságához, nem rejtve ugyanakkor véka alá megalapozottnak tekinthető félelmeiket. Bár még hivatalosnak tekinthető dél-keleti szomszédunk 2007-es csatakozási céldátuma, mégis; európai véleményformálók és döntéshozók egyre gyakrabban fogalmaznak meg kritikát Bukarest felkészültségével kapcsolatban. Budapest mindazonáltal hídszerepet játszhat a Románia és Brüsszel között zajló, keménynek ígérkező tárgyalásokban, ezt lassan már a Kárpátokon túl is felismerik. Aligha véletlen, hogy a több évtizedes hercehurca után a hányattatott sorsú aradi Szabadság-szobor ügye is a minap oldódott meg, jó alkalmat nyújtva a politikusoknak arra, hogy az avatás során mindahányan a „megbékélés” és a „közös érdekek” elemeket emeljék be beszédeikbe.

A következetesen élesen fogalmazó Tőkés László már korántsem a fennkölt elemeket hangsúlyozta a csatlakozás kapcsán. Az RMDSZ-szel élesen szembehelyezkedő Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke aggályainak adott hangot az EU „kisebbségvédelmi adósságai” miatt. A püspök egyúttal hangsúlyozta, hogy Európa egységesülése elősegítheti a magyar nemzet határok feletti újraegyesülését is. Tőkés László szerint az aggodalmakat elsősorban az táplálja, hogy az uniós alkotmánnyal kapcsolatos vitában egyre inkább a háttérbe szorultak a kisebbségekkel kapcsolatos rendelkezések. Mindemellett – amint arra közleményében kitért - május elseje után már egy megerősített határvonal választja el egymástól a kettészakított nemzetrészeket.

A Csanád megyei megyés püspök korábbi állásfoglalásainak megfelelően a széleskörű autonómia biztosításában látja kisebbségi kérdés megoldásának zálogát. Ez ügyben viszont elmondható, hogy a román és a magyar sincs annyira közös nevezőn, mint azt a szoboravatón elmondott beszédekből gondolhatnánk. Még a holtpontról való elmozdulás is nehezen elképzelhető ha tudjuk; az újonnan elfogadott román alkotmány nem fogadja el a területi autonómiát. A kérdésben mindenesetre új frontvonalak nyílhatnak, jelesül az Európai Parlamentben és az Európa Tanácsban.

De lássuk május elseje napsütéssel jobban tarkított helyszíneit. Elsőként a Bajánsenyét, ahol Szlovénia és Magyarország volt államfői a „béke által felszámolt” magyar –szlovén határon köszöntötték a nyugati – gazdasági értelemben vett - elitklubba való belépést. "Európa mindkét fele a jelképes kézfogással el is ismerte, hogy egyenrangúak, egyenértékűek és azonos a sorsuk is - fogalmazott köszöntőjében Milan Kucan. Volt kollégája, Göncz Árpád szintén az emelkedett pillanat foglyaként kijelentette: "Nagyon örülök, hogy megérhettem ezt a napot, köszönöm, hogy itt lehetek."

Az ünnepség végén éjfélkor szlovéniai Hodos és Bajánsenye polgármesterei a határátkelőhelyen felvonták az Európai Unió zászlaját.

A „határtalan határmenti népünnepély” egyik további érdekes felvonása az ország másik szegletében, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tornyosnémetinél zajlott. Pontban éjfélkor itt is átvágták a határt jelképező szalagot. Az észak-keleti térség egyébiránt egyike azon régióknak, amelyeket szerves egészükben szakított ketté a párizsi békerendszer. Azt is meg kell itt azonban jegyeznünk, hogy bár Brüsszel támogatja a történelmi régiók, mint közigazgatási egységek megszervezését, azonban mindezt az egyes államok államhatári keretein belül teszi. Ezért aztán vajmi kevés az esélye annak, hogy például Kassa majdan egy régióba tartozzon Miskolccal. A Bodrogközben is megnyílt a határ, Kisrozvágyban a „történelmi Bodrogköz” mintegy félszáz képviselője adott randevút egymásnak. Fokozta a karneválhangulatot az is, hogy azon az estén több ifjú pár fogadott örök hűséget egymásnak.

A légkört tehát a reménykedéssel teli óvatos várakozás jellemzi, mert hiszen fesztiválok ide vagy oda, csakúgy mint anyaországi társaik, a kisebbségi magyarok is ott ébredtek, ahol előző nap nyugovóra tértek. Határokon túl. Az újdonság az lehet, hogy mindennek egyre kisebb jelentősége van…

 

hirdetés

 

hirdetés

On
Line
EU

hirdetés

 

linkajánló

Copyright 2003-2004. FKKE | europeer@np.hu